Informator – dotacje

/ Informator Dotacje

Informator - Dotacje

Wyjaśnienie

W niniejszym informatorze zamieszczamy jedynie skrót najważniejszych informacji na temat możliwych źródeł finansowania dla firm i instytucji. Więcej danych można znaleźć na wskazanych stronach internetowych. Wśród źródeł finansowania z wymienianych funduszy i programów są możliwe do wykorzystania w formie:

  • dotacji (płatnej z góry),
  • refundacji (płatne po zakończeniu etapów projektu),
  • poręczeń kredytowych lub
  • kredytów preferencyjnych.

Poniżej przedstawiamy przegląd funduszy z Unii Europejskiej (EU) na lata 2007-2013 oraz innych instytucji finansujących.

Wybrane inne możliwe źródła uzyskania dofinansowania

Programy Komisji Europejskiej, Programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy, Programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Programy Banku Gospodarstwa Krajowego (inicjatywy: JEREMIE, JESSICA, fundusze celowe i fundusze rządowe, kredyty technologiczne), Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) http://www.wfosigw.pl/, http://www.wfosigw-gda.pl/ itd.