FS – Fundusz Spójności

/ Fs Fundusz Spojnosci

FS – Fundusz Spójności

Fundusz ustanowiony formalnie w 1994 roku, mający na celu czasowe wsparcie krajów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury. Obecnie w Polsce środki finansowe pochodzące z Funduszu Spójności są realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

doradztwo