Firma i rekomendacje

/ Firma I Rekomendacje

Firma i rekomendacje

Postaw na wiedzę, rzetelność i doświadczenie – tak jak my!

Firma consultingowa „KWANT” od lat specjalizuje się w usługach doradczych przy dużych i mniejszych projektach (w Trójmieście i innych miastach w kraju). Oferujemy głównie doradztwo inwestycyjne i doradztwo finansowe. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg i inne urzędy miast w Polsce oraz wiele instytucji samorządowych i przedsiębiorstw już poznało jakość wykonywanej przez nas pracy. Zespół doradców „KWANT” zatrudnia najlepszych specjalistów z branży ekonomicznej, prawniczej, technicznej i energetycznej.

Dzięki znajomości norm i przepisów przygotowane przez nas dokumenty i analizy spełniają szczegółowo kryteria formalne i merytoryczne wymagane przy składaniu aplikacji o dofinansowanie z różnych źródeł. Nasze doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji do projektów inwestycyjnych i wniosków o dotacje zaowocowało przyznawaniem środków.

Dokładamy starań, aby nasze usługi consultingowe były najlepszej jakości i odnosiły planowany skutek. Jesteśmy dumni z licznych rekomendacji otrzymanych od dotychczasowych kontrahentów. Prezentujemy je poniżej.

audyt, biznesmen

Przykłady zrealizowanych projektów:

  • Studium Wykonalności dla projektu „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej” o dł. 1,2 km. Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Projekt uzyskał dotację w wysokości 74 mln zł.
  • Studium Wykonalności dla projektu „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Wartość projektu to 753.006.768 zł. Projekt został zrealizowany w 2013 roku. Projekt uzyskał dotację w wysokości 327 mln zł.
  • Analizy do projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie” realizowanego w ramach projektu „Regionalny system gospodarki Odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”. Projekt został zrealizowany w 2010 roku. W lipcu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość projektu to 54,5 mln zł.
  • Analiza finansowo-ekonomiczna do Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektu p.n. „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa”. Wartość projektu to 24.038.436 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 7.637.454 zł. Projekt został zrealizowany w 2013 roku
  • Analiza kosztów i korzyści dla projektu „Przebudowa układu drogowego Wzgórza Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”. Projekt został zrealizowany w 2011 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 28,6 mln zł.
  • Studium Wykonalności dla zadania „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego” realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”. Wartość projektu to 28.325.777 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w kwocie 24.076.911 zł. Projekt zrealizowany w 2014 roku
  • Ocena możliwości realizacji inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice” po wzroście kosztów, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Wartość projektu to 142.573.105 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w 2016 roku w kwocie 78.326.469 zł.
  • Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”. Wartość projektu to 13.315.929 zł, a przyznanego dofinansowania w 2017 roku 7.712.526 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.
  • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu p.n. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”. Wartość projektu to 7.913.176 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w 2017 roku w kwocie 4.102.958 zł i jest w trakcie realizacji.
  • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu p.n. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Wartość projektu to 108.729.037 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w 2017 roku w kwocie 56.242.716 zł i jest w trakcie realizacji.

Również dla Państwa instytucji lub firmy przygotujemy profesjonalną dokumentację wniosków o dotacje inwestycyjne.

Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty consultingu.

Gdynia, tel.: (58) 623 47 33 i (58) 623-46-33