EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

/ Efrr Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest podstawowym źródłem unijnego finansowania dla projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oraz wspomagania rozwoju regionalnego przez:

  • stymulowanie wzrostu zatrudnienia,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej,
  • poprawę ochrony środowiska itd.

W ramach EFRR realizowane są m.in. ogólnopolskie programy operacyjne:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT),
  • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) oraz
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw (RPO).

Więcej informacji o możliwościach uzyskania dotacji i innych form dofinansowania w ramach poszczególnych programów znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Fundusze 2007 – 2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

doradztwo