Po co consulting?

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo lub instytucja:

  • planuje inwestycje lub prowadzi prace projektowe,
  • szuka źródeł finansowania,
  • przygotowuje wniosek o dotację z programów unijnych (EU),
  • występuje o dofinansowanie z ministerstw, agencji, funduszy lub grantów,
  • wnioskuje o poręczenia, promesy lub kredyty bankowe,

to zapraszamy do kontaktu z Firmą doradczą „KWANT” s.c. Ewa i Marian Głowiccy.

Jesteśmy po to, aby pomóc przygotować wymaganą dokumentację:

  • wnioski o dofinansowanie,
  • studia wykonalności i oceny opłacalności inwestycji,
  • bilanse, biznes plany i prognozy finansowe,
  • analizy finansowo-ekonomiczne,
  • analizy techniczne, opracowanie taryf i audytów energetycznych.

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – podstawowym źródłem unijnego finansowania

FS – Fundusz Spójności

Fundusz Spójności to wsparcie krajów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny przeznaczony na projekty edukacyjne, doradcze i szkoleniowe

Europejskie Fundusze sektorowe

Europejskie Fundusze sektorowe – Europejski fundusz rolny i Europejski fundusz rybacki

Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie. Postaw na sprawdzony consulting!

Gdynia, Gdańsk, Sopot i całe woj. pomorskie – w tym rejonie jest najwięcej realizowanych z powodzeniem inwestycji za setki milionów złotych dotacji, uzyskanych między innymi dzięki naszej doskonałej współpracy z wnioskodawcami. Liczne rekomendacje wystawiły nam gminy, urzędy miast, przedsiębiorstwa komunalne i firmy prywatne, które doceniły nas za rzetelność i wiedzę.

Tylko profesjonalnie przygotowany wniosek o dotację ma szansę na realizację.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług doradztwa finansowego!

Gdynia, ul. Śląska 53. Szczegółowe informacje w ofercie lub pod nr tel.: (58) 623 47 33 i (58) 623-46-33